Totto je přední kolumbijskou společností, která se specializuje na výrobu a distribuci široké škály  cestovních zavazadel v různých designech. V portfoliu společnosti, jež se stala lídrem na trhu v zemích latinské Ameriky, najdete nejen kvalitní, ale i technicky zdařilé batohy, tašky a kufry, ale i doplňky či oblečení. Výrobky značky Totto jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky zákazníků na komfort při nošení, neotřelý vzhled, spolehlivou funkčnost a vysokou kvalitu zpracování za příznivou cenu. I proto se batohy a tašky Totto staly oblíbenou a nedílnou součástí každodenního života velkého množství zákazníků ve více než 35 zemích světa.

 totto-7 totto-8

Působnost a distribuce

Značka Totto se již od roku 1992 zaměřuje na své působení na mezinárodním trhu a snaží se zařadit mezi lídry v prodeji cestovních zavazadel. Firma se sídlem v Bogotě a Hongkongu se neustále vyvíjí a dynamicky roste. V současnosti tak má své zastoupení nejen v Jižní a Střední Americe, ale i v EMEA prostoru zahrnujícím Evropu, Afriku a Střední východ. Distribuční centrum řídící mezinárodní prodej a marketing v zemích spadajících do EMEA je strategicky umístěno ve Španělsku.

Naše hodnoty

 • Inovace – Vždy se snažíme najít nové a lepší způsoby, jak dosáhnout vytyčených cílů.
 • Loajalita – V zemích, kde působíme, nás se zákazníky, obchodními partnery a investory spojují společné cíle, k jejichž dosažení je potřebná vzájemná spolupráce, důvěra a odhodlání.
 • Otevřenost – Jednáme čestně a otevřeně, jsme konzistentní v našich názorech i krocích.
 • Zodpovědnost – Snažíme se dostát všem daným závazkům a smysluplně využíváme dostupné zdroje.
 • Stabilita – Abychom udrželi stabilní zázemí, jsme vytrvalí v tom, co děláme, ale i vynalézaví při hledání těch nejoptimálnějších řešení.

 totto-promo-iii totto-promo totto-promo-ii

Vytyčené cíle

 • Upevnit pozici značky Totto na trhu.
 • Stát se jednou z nejúspěšnějších společností dodávajících výrobky té nejvyšší kvality.
 • Poskytovat všem svým zákazníkům ty nejlepší služby.
 • Vytvořit stabilní zázemí pro naše distributory.
 • Zajistit značce dynamický vývoj s ohledem na dodržování principů společenské odpovědnosti.

Úspěchy značky Totto

 • V roce 2013 bylo prodáno více než 12 000 produktů.
 • Celosvětově dodáváme zboží do více než 5 000 maloobchodů.
 • V Jižní Americe jsme nejznámější značkou prodávající batohy.
 • Distribuční síť zahrnuje 500 Totto obchodů po celém světě.
 • Náš FB sleduje více než 1 700 000 uživatelů.

Společenská odpovědnost

V roce 2009 se společnost Nalsain S.A., jež vlastní značku Totto, rozhodla vstoupit do největšího dobrovolného firemního uskupení na světě. Tzv. Global Compact funguje pod zaštitou OSN a je postaven na deseti všeobecně přijímaných principech. Jedním z pilířů firemní filozofie Totto se tak stala i strategie udržitelného rozvoje a snaha zaměřená na dodržování principů společenské odpovědnosti. Tento přístup zahrnuje nejen dodržování lidských práv a etiky, ale i úsilí zlepšovat pracovní podmínky a snižovat dopad na životní prostředí.

Totto myslí na své zaměstnance a jejich rodiny, kteří tvoří srdce a hybnou sílu celého podniku. Firma se tedy snaží podle svých možností vyvíjet strategie a implementovat programy, s jejichž pomocí bude jejich životní úroveň růst.

Totto rovněž spolupracuje s mezinárodní studentskou organizací OME (World Organization of Students). Díky společnému úsilí a snaze se  podařilo zrealizovat i několik dobročinných projektů.

Kampaň na podporu obyvatel postižených povodněmi

Díky sociálně odpovědnému managementu a účasti všech zaměstnanců firmy Totto poskytla 20. prosince 2010 společnost Nalsani S.A. kolumbijskému státnímu fondu Colombia Humanitaria dar na podporu obětí ničivých povodní ve výši 200 milionů pesos.

Oslavy pro děti v rámci akce Totto to the Blackboard (Totto k tabuli)

Totto podporuje vzdělávání dětí a dospívající mládeže v Kolumbii díky programu Totto k tabuli. Ve svém působení se zaměřuje na pomoc rizikovým skupinám, které to opravdu potřebují. Snaha více začleňovat tyto skupiny do života je podporována mnoha programy, v rámci nichž mohou příslušníci skupin rozvíjet své schopnosti a dovednosti od útlého věku tak, aby byli připraveni vypořádat se se všemi nároky, které na ně škola a studium kladou, a v budoucnu se tak lépe uplatnili na trhu práce a vyhnuli se životu v chudobě.

Stavba bytu ve spolupráci s nadací Un Techo para mi País (Střecha pro mou vlast)

Vysazení stromů ve spojení s organizací na ochranu přírody Fundación Natura (Fond přírody)